Esențialul despre concediul medical

Uneori, viața ne face surprize mai puțin plăcute. Cum ar fi, de exemplu, o boală neașteptată. Din fericire, pentru astfel de situații există concediul medical, o soluție care ne apără pe toți de efectele perioadelor în care suntem bolnavi. În România, concediul medical este reglementat de OUG nr. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. 


Toate persoanele care sunt asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concediu medical. Pe durata acestuia, sunt îndreptățiți la plata unei indemnizații.


Cum poți beneficia de concediu medical?

Dacă vă îmbolnăviți și sunteți în incapacitate temporară de muncă, sau în alte situații (accidente de muncă, maternitate, copil bolnav) puteți apela la medicul de familie sau la un medic specialist. Medicul vă recomanda concediul medical și durata acestuia. Trebuie să aveți la dumneavoastră o adeverință pentru eliberarea de concedii medicale completată de către angajator.

Cine are dreptul la concediu medical?

Toate persoanele care au contribuit, individual sau prin intermediul angajatorului, la plata CASS timp cel puțin 6 din ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Altfel spus, dacă aveți nevoie de concediu medical de la 1 iulie, trebuie să fi cotizat la CASS între 1 ianuarie și 30 iunie. 

Cât voi primi ca indemnizație?

Cel mai simplu ar fi să căutați pe Google un calculator de concediu medical. Dacă totuși vreți să calculați cu creionul în mână, baza de calcul a indemnizației de concediu medical este media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni de cotizare la CASS. 

Această bază se împarte la numărul de zile de cotizare din ultima jumătate de an. Media zilnică rezultată se înmulțește cu numărul de zile de concediu medical și cu un coeficient între 75% și 100%. Acest coeficient este fixat prin lege, în funcție de gravitatea motivului pentru care se acordă concediul medical. 
Indemnizația maximă lunară este 12 salarii minime brute pe țară, ca să știți.